Cennik

Ceny usług oferowanych przez nasze biuro ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.


Przyjęta stawka rozliczeniowa za usługi uzależniona jest m.in. od: formy prowadzonej działalności oraz opodatkowania, wyboru sposobu prowadzenia ewidencji księgowej, liczby dokumentów, liczby pracowników, liczby środków trwałych itp. Nie stronimy od negocjacji i chętnie przyjmujemy nowe wyzwania.


Nasze ceny za usługi księgowe zaczynają się już od:

  • 120 zł - ryczałt
  • 160 zł - księga przychodów i rozchodów
  • 400 zł - księga handlowa

Nasze ceny są cenami brutto (jesteśmy zwolnieni z podatku VAT).