Usługi Księgowe Piła - Usługi Rachunkowe Piła - Księgowość Piła - Oferta

Biuro rachunkowe „Liczydło” świadczy usługi z zakresu:

 • prowadzenia ksiąg handlowych,
 • prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego,
 • ewidencji i rozliczenia podatku VAT,
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzania deklaracji podatkowych i ZUS,
 • sporządzania bilansu,
 • sporządzania rocznych zeznań podatkowych,
 • kontaktu z Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • naliczania wynagrodzeń oraz przygotowywania list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywania rozliczeń rocznych pracowników,
 • sporządzania świadectw pracy,
 • służby kurierskiej (odbieranie dokumentów),
 • pomocy przy rozpoczęciu działalności (pomoc przy rejestracji w CEiDG lub w KRS).